1. Generelle arbeidsrutiner

 

Ordensregler

 • Alle er ansvarlig for å holde arbeidsplassen ren og i orden, bruk benkepapir!

  Opphavsrett: Colourbox

 • Plassen skal også kunne brukes av andre når en selv er ferdig.
 • Utstyret rengjøres settes tilbake på plass i rengjort stand eller settes til vask etter bruk.
 • Tørk alltid opp søl. Søl på benker, vekter osv. tørkes straks opp. Vask med vann og såpe om nødvendig.
 • Det skal benyttes egnet vernetøy, vernehansker eller vernebriller der hvor det er påkrevd.
 • Ha god håndhygiene
 • Mat og drikke skal aldri forekomme på laboratoriet

 

Desinfeksjonsmetoder

1. Kjemisk desinfeksjon                                                                                                       

 • 70 % etanol (Antibac) – brukes til desinfeksjon av hud og utstyr og ved søl med bakterier. (NB! Etanol dreper ikke virus)
 • Klorhexidin eller pyrisept – brukes til desinfeksjon av hud og sår.
 • Hypokloritt (f.eks. «klorin») – brukes til desinfeksjon av utstyr.
 • Virkon – brukes til desinfisering av ikke-autoklaverbart utstyr som er brukt til celler, bakterier og virus.

2. Autoklavering

Opphavsrett: Colourbox

 • Autoklavering brukes for å sterilisere utstyr og løsninger.
 • Autoklav skal ikke brukes uten opplæring.  Følg program ved den enkelte autoklav.
 • Autoklaver finnes i disse rommene:

 

3. UV-lys

Opphavsrett: Colorbox

 • UV-lys blir brukt til desinfisering av f.eks. arbeidsbenker, LAF-benker og inkubatorer samt til ødelegging av DNA/ RNA.
 • UV-lys må ikke stå på under arbeidet!
 • 10 min bestråling med UV-lys på en flate er normalt nok til å drepe alle mikroorganismer. Dersom UV-lyset har stått på over natt er det anbefalt at det skal være avslått ca. en halv time før rommet blir tatt i bruk (for å lufte ut ozon).

 

Forbruksvarer og reagenser

 • Infiserte glassvarer og løsninger/medier skal destrueres ved autoklavering.
 • Alle er ansvarlig for at glassvarer de bruker blir rengjort og satt på plass igjen etter de rutiner som gjelder for laboratoriet de arbeider på.
 • Det samme gjelder utstyr og løsninger som skal autoklaveres eller desinfiseres på annen måte.
 • NB! Fyll opp felles buffere, reagenser, sterile glassvarer, pipetter osv. når det er brukt opp, slik at det er klart til neste bruker.

 

Bruk av verneutstyr

Opphavsrett: Colourbox

For mer detaljerte krav, se punktene for arbeid med kjemikalier, arbeid med GMO osv.

Formålet for bruk av verneklær og utstyr kan være:

 • Beskytte deg selv mot overføring av smittestoff fra biologisk materiale. (Bruk alltid hansker).
 • Beskytte deg selv mot farlige kjemikalier. (Bruk munnbind i forbindelse med innveiing av farlige og flyktige stoffer eller bruk avtrekk).
 • Beskytte prøvene mot forurensing fra deg selv.

 

Hanskebruk: Er du i tvil om hvilken hanske du skal bruke, undersøk i databladet hvilke hanske som skal benyttes. Dersom hudkontakt med helsefarlige stoffer ikke kan utelukkes, og kontakten med stoffet kan medføre skade eller sykdom, må du bruke vernehansker av et materiale som har en dokumentert beskyttende effekt.

Se her for mer informasjon om hanskebruk.

Bytt hansker ved behov, og ta dem alltid av når du forlater arbeidstedet, slik at du ikke overføre smitte, kjemikalier eller annet til «rene» områder (telefoner, dørhåndtak, fellesareal etc.).

Sko: Det er ikke krav om vernesko i laboratoriene, men bruk sko med tett tå, for å hindre skade av føttene ved søl av kjemikalier. Ikke bruk sandaler/åpne sko når du arbeider med kjemikalier.

Avtrekksskap: Kontrolleres årlig av Helse-Bergen, de skal være merket med dato for siste kontroll. Avtrekksskapene skal ikke brukes til lagerplass.

 

Beredskapsutstyr

Gjør deg kjent med hvor førstehjelps- og beredskapsutstyret er plassert i forhold til den laben du skal gjennomføre ditt arbeid. Kassene for beredskapsutstyr er plassert i 1. 3. 5. og 8. etasje i laboratoriebygget, barneklinikken, og Kvinne klinikken.

Kassen inneholder:

 • Ansiktsskjerm
 • Helmaske for beskyttelse mot gass og partikler.
 • Filtre til maske, 2stk
 • Brannskadeteppe
 • Vernebriller
 • Hørselvern
 • Gummistøvler, tåler syrer, kjemikalier etc. 2 par, Herre og Dame-størrelse
 • Hansker 4H, tåler de fleste kjemikalier
 • Absorbsjonsmatte for kjemikalier

Bruksanvisning er på lokket på kassen.