8. Arbeid med flytende nitrogen

 

Opphavsrett: Colourbox

Lokasjon: Tanker med flytende nitrogen er plassert på kjølerommene eller andre godkjente rom.

Alarm: Alle rom hvor det er tanker med flytende nitrogen, skal være utstyrt med oksygen-monitor. Alarm går hvis nitrogengass fortrenger oksygenet i rommet, forlat rommet øyeblikkelig!

Verneutstyr: Ansiktsskjerm og solide, løstsittende hansker skal brukes ved fylling av nitrogen og når en tar rør ut av nitrogentanken. Bruk sko/støvler, ikke sandaler.

Type rør: det er kun rør med skrukork og som tåler -150 C som skal plasseres i nitrogentanken, for eksempel cryorør.

Uttak fra tanken: Det anbefales at når en tar opp rør fra nitrogen, så bør en

  • åpne opp lokket litt på cryorøret for å lette på eventuelt trykk (på grunn av nitrogen i røret).
  • transportere rørene i en lukket isoporboks.

Det er kun de første par minuttene etter at røret er fjernet fra nitrogentanken at det er fare for eksplosjon.

Påfyllings av nitrogen: Følg rutinene for de repsektive rommene, kontakt teknisk avdeling ved  Helse-Bergen

Transport av nitrogen: Transportbeholder med nitrogen skal transporteres alene i heisen, da det er fare for kvelning. Merk beholderen med navn og lokasjon.

 

Se her for Instruks for arbeidsplasser med risiko for oksygenfortrengning eller forhøyet nivå av karbondioksid