1. Opplæring

Opphavsrett: Colourbox

Nødvendig opplæring og trening er basert på den enkelte medarbeiders kunnskap og behov eller ønske om mer kompetanse.

Det er viktig at all opplæring dokumenteres når det er en del av:

  • opplæringsprogram for nyansatte er studenter
  • opplæringsprogram for arbeid med biobanking, GMO, dyr eller radioaktivitet.

 

Nyansatt

Hver nyansatt bør få informasjon om generelle regler ved instituttet og den forskningsgruppe/enhet de er tilknyttet. Dette inkluderer informasjon om:

  • Bygning, infrastruktur, laboratoriefasiliteter, kontorer og administrasjon.
  • Regler/prosedyrer for HMS, vaksinering og sterilt arbeid.
  • Regler for daglig laboratoriearbeid med ekstra fokus på ryddighet og avfallshåndtering.

 Se Informasjon for nyansatte ved Kliniks institutt 2 (uib.no)

Kurs ved UiB

Her finner du kurs i regi av HMS-avdelingen.