4. Arbeid med biologiske faktorer

Opphavsrett: Colourbox

Biologiske faktorer defineres her som  mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og mikroskopiske parasitter), cellekulturer, endoparasitter og komponenter fra mikroorganismer som kan forårsake helseskade hos mennesker.

 

Risiko under arbeid med følgende biologiske faktorer vil bli beskrevet:

Nytt:

 

Se her for mer utfyllende informasjon om biologiske faktorer.

Se her for informasjon ved uhell som stikk- og kuttskader.