6. Arbeid med strålekilder

 

Strålekilder kan forekomme som ioniserende- og ikke ioniserende stråling.

Opphavsrett: Colourbox

Arbeid med stråling er strengt regulert i lover og forskrifter. Alle arbeidsplasser må forholde seg til regelverket, og sikre at arbeidet utføres i henhold til dette.  Se her for en oversikt over lover og forskrifter.

Det stilles ekstra krav til sikkerhet  for de som arbeider med stråling, men det er også strenge krav til oppbevaring av radioaktivt materialet og håndtering av avfall fra alle typer av strålekilder.

 

Her behandles:

 

Lenker:

Se her for interne UiB retningslinjer.

Her finner du mer informasjon om stråling og strålevern.