5. Arbeid med forsøksdyr

Lokasjoner:

Opphavsrett: Colourbox

Det medisinske fakultet har to dyreavdelinger, disse har lokaler på Haukeland universitetssykehus (Vivariet) og Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Kontaktinformasjon:

 

Vaksine:

Det kreves at de som arbeider med forsøksdyr skal være vaksinert mot tetanus. Se her for mer informasjon.

 

Kompetanse.

Alle som arbeider med forsøksdyr må ha godkjent opplæring før de kan starte med alenearbeid eller være ansvarlig for et forskningsprosjekt.

Utdannings- og praksisopplegget skal minst omfatte, jf forskrift om bruk av dyr i forskning vedlegg E jf. § 24 annet ledd:

 1. bestemmelsene i denne forskriften
 2. etikk relatert til forholdet mellom mennesker og dyr, livets egenverdi og argumenter for og imot bruk av dyr til vitenskapelige formål
 3. grunnleggende og relevant artsspesifikk biologi relatert til anatomi, fysiologi, avl, genetikk og genetiske endringer
 4. dyreatferd, dyrehold og miljøberikning
 5. artsspesifikke håndteringsmetoder og forsøk
 6. dyrehelsearbeid og hygiene
 7. gjenkjennelse av artsspesifikk frykt, smerte og annen belastning for de mest vanlige forsøksdyrene
 8. bedøvelse, smertelindring og avliving
 9. bruk av humane endepunkter
 10. krav om erstatning, reduksjon og forbedring
 11. design av forsøk, hvis relevant.

Se her for informasjon om kurs i forsøksdyrlære ved UiB.

 

Forberede og planlegge forsøk:

Dyreavdelingen har laget en informasjonsside om hvordan forberede og planlegge forsøk, denne siden finner du her.

 

Nyttige lenker:

Se her for informasjon om Risiko for smitteoverføring ved arbeid med forsøksdyr (mus og rotter).

Se her for mer informasjon om dyreavdelingen.

Se her for informasjon om kurs i forsøksdyrlære ved UiB.