2: Instruks for merking og oppbevaring av biologisk materiale i 5. etasje

 

 

 

  • Alt biologisk materiale må i prinsippet betraktes som smittefarlig.
  • Alle prøver må merkes tydelig med innholdets art, dato for lagring og navnet på den som lagrer materialet.
  • Materiale som kan representere smittefare, må risikovurderes og merkes spesielt. Se link for liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks–og-grenseverdier/8/2/

  • Prøvene må dessuten lagres i esker, merket med eiers navn og hvilket materiale som den inneholder.
  • Eskene skal oppbevares på et sikkert sted og på en slik måte at det er minimal risiko for brekkasje.
  • Alt biologisk materiale skal registreres, f.eks. i Excel, og oppbevares på en server som er tilgjengelig for gruppen din.
  • Prøver i stativ er KUN for korttidsoppbevaring.
  • Pasientprøver skal være uten personopplysninger.
  • Når en forsker slutter må vedkommende rydde/kaste prøvemateriale som ikke skal brukes og resten overføres til veileder/forskningsgruppeleder.