Arbeidsplasser med risiko for oksygenfortrengning eller forhøyet nivå av karbondioksid

Denne instruksen er en del av K2s internkontrollsystem for å ivareta sikkerheten ved laboratoriene.  Instruksen skal fungere som en veiledning for utarbeidelse av forskningsgruppenes egne prosedyrer.

 

Åpne instruksen her