9. Sikkerhet og beredskap

Ved fare for liv, helse og sikkerhet kontakt først:

 

Se her for mer informasjon om sikresiden.

Se her for Det medisinske fakultets beredskapsplan

 

Se her for varslingsrutiner og beredskap.

 

Her finner du  UiBs overordnede beredskapsplan.