Miljø

Inne- og ytremiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet sikres gjennom bygninger med tilrettelagte laboratorier og arbeidsplasser, god infrastruktur , ventilasjon og renhold.

Universitetet i Bergen arbeider hele tiden med å bli mer klima- og miljøvennlig, dette er organisert i et miljøledelsessystem, som også er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Satsingsområder for ytremiljø finner du her:

 

Avfallshåndtering i HUS arealer

Universitetsansatte som jobber på areal eid av Helse Bergen skal følge deres retningslinjer for håndtering av avfall.

Alt avfall kildesorteres etter gitte retningslinjer:

Se her for mer om kildesortering i HUS arealer.

Se her for mer om håndtering av farlig avfall i HUS arealer.

Se her for mer informasjon om avfallshåndtering ved UiB.