10.2 Plassansvarlige og rutiner ved brann og evakuering

 

Ved brann bærer plasskontakt gul vest

Opphavsrett Colourbox

 

 

 

1: Liste over plassansvarlige i forbindelse med brann og evakuering:

(Ved brann bærer plassansvarlig gul vest)

BUS Blokk 2 Bente Johansson

 Janne Molnes   (vara) og Monika Ringdal (vara)

KK, etasje U

 

4

Kadri Madissoo

 

Olivera Bozickovic

Overlege Danielsens hus,

etasje

2 Rita Pedersen og Synnøve Ygre Hauge (vara)
Laboratoriebygget, etasje

 

1M Beryl Leirvaag og Stian Knappskog (vara)
 

 

3 Kristin P Rye og Tuyen Thi Hoang (vara)
 

 

5 Marianne Eidsheim: hovedlabben (A-del)

Helene H Sandnes: rommene i B-delen

Therese B Onyango: resterende små-lab.er

Kjerstin Jakobsen (vara)

Geir Bredholt kontorfløyen

 

 

 

6

 

(7)

 

Hans-Richard Brattbakk    Rita Holdhus (vara)

 

(Brannansvarlig ved K1 ivaretar K2s arealer)

 

 

8  Margit Solsvik: Lab A, nord – Inkludert  kjølerom, instrument arealet og GMO rom

Ingeborg Brønstad: Lab A, sør – inkludert kontorer, depotrom og veierom

Linn Skartveit: Lab B, nord – inkludert rom for frysebokser, «Cobas-lab» og kontor

Lars Ertsvåg Breivik: Lab B, sør – Metabolomikk rom, cellelab, GC-lab (Pavol) + PCR og Gel/bilde rom i vrimlearealet.

Vara 1 – Kari Helland Mortensen (Ikke til stede fredager)

Vara 2 – Marie Karlsen

 

 

Kontorfløyen

Christina Marie Rainer Flornes

 

 

 

9 Torunn Eide og Christiane Gjerde (vara)

 

2: Oppgaver for plassansvarlig

 Oppgave ved brann

 • Ta på gul vest
 • Evakuere de som ikke har forlatt området
 • Hjelpe dem som trenger det
 • Hvis noen er i rom som brenner, vurder situasjonen og egen risiko. Ring etter hjelp (55 97 22 22)
 • Prøv å få oversikt over de ansatte / studenter som er samlet ved oppstillingsplassen

 

Oppgave ved stans i ventilasjon

 • Samarbeide med etasjekontakt og  sammen vurdere når det er nødvendig å forlate laboratoriene.
 • Oppfordre de som befinner seg i laboratoriet om å forlate området.
 • Merke laboratoriet som stengt
 • Om nødvendig, skaffe informasjon om driftsstansen (varighet og omfang).
 • Vurdere når det er sikkert å gå inn i laboratoriet.
  • Returnering til laboratoriene avhenger av hvor lenge ventilasjonen har vært ute av drift. (Det anbefales at en venter mellom 15 til 60 minutter etter at det er rapportert om normal drift.)

Løpende oppgaver

 • Gjennomføre og loggføre ettersyn av rømningsveiene, selvlukkende dører, nøddusj og øyespyler
 • Rapportere til HMS-koordinator om forhold som kan ha betydning for brannsikkerhet
 • Gi nyansatte, studenter og besøkende innføring i brannsikkerhet ved avdelingen. De bør få informasjon om rømningsveier, møteplass, brannslukkingsutstyr, nøddusj,  beredskapskassen og sentral brannvernopplæring.
  • se her for mer informasjon og lenke til skjema
 • Minne om brannvernopplæring

 

Oppgavene gjelder innen eget ansvarsområde

 

Se her for mer informasjon om brannvern i HMS-portalen