1. Førstehjelp

 

Livreddende førstehjelp

Gi livreddende førstehjelp til nødetaten kommer.

Opphavsrett: Colourbox

Se her for å lære mer om førstehjelp.

Stikk- og kuttskader

Ved  stikk, kutt og øyeskader:

 • Skyll straks i 5 minutt med rikelig og rennende vann.
 • Bruk øyendusj etter sprut i øyet (henger ved vasken).
 • Ved søl av smittefarlig materiale på hud kan hud- desinfeksjonsmiddel nyttes i 3 – 4 minutt.
 • Ved stikk/kuttskader med fare for blodsmitte tar du øyeblikkelig kontakt med vakthavende infeksjonsmedisiner ved Haukeland Universitetssykehus. Se tiltaksliste
 • Registrer avviket i avvikssystemet ved UiB

 

Førstehjelp ved risiko for blodsmitte eller eksponering av andre biologiske faktorer

Ved stikk og kuttskade som kan gi en risiko for overføring av blod eller andre biologiske faktorer, se tiltakslisten.

Blodsmitte er infeksjon som kan overføres med blod, blodprodukter, kroppsvæsker eller vevsvæsker. Smittemåten er inokulasjon, transfusjon eller kontakt mellom smitteholdig væske og vev og slimhinner. Blodsmitte skjer ikke gjennom intakt og ubeskadiget hud.
Ved positiv smittekilde på hepatitt B startes hurtigvaksinering av ikke-vaksinert personale og vaksinert personale med kjent lavt antistoff hepatitt B. Det gis i tillegg Hepatitt B immunglobulin. I disse tilfellene kan HMS-senteret få refundert vaksiner og Hepatitt B immunglobulin fra Folkehelseinstituttet på blå resept. (kilde angående stikk og blodsmitte er hentet fra HUS sine HMS- sider).

 

Tiltaksliste:                                                                                                                                                           

 1. Utfør førstehjelpstiltak.
 2. Nødvendige dokumenter som rekvisisjon og prosedyren fås på kontor 8455.
 3. Blodprøve («0»-prøve) må tas innen 48 timer.
 4. Ta blodprøve fra smittekilden hvis samtykke kan fremskaffes.
 5. Vurder smittekilde og risiko.
 6. Kontakt bedriftshelsetjenesten.
 7. Eventuell behandling starter.
 8. Oppfølging.

Se fullstendig prosedyre for utfyllende informasjon:

SOP for strakstiltak og oppfølging av stikk og kutt skader ved fare for eksponering av biologiske faktorer

 

Adresse til  legevakten:  Solheimsgaten 9.

 

Foreta nødvendig rapportering:

 

 

Forgiftning

Ved akutt forgiftning eller forgiftningsfare ved feks innhalering eller stikk, kan GIFTINFORMASJONEN kontaktes på telefon 22 59 13 00. Telefonen er døgnbemannet.

Nødnummer I forbindelse med støtte og informasjon under hendelser med farlig materiale eller kjemikalier : CHEMTREC+(47) 21 93 06 78. Telefonen er døgnbemannet.

 

 

Førstehjelpsskap

Alle laboratorier bør ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr som minimum inneholder huddesinfiseringsmiddel, bomulls-kompress, plaster og bandasje.

 

Beredskapsutstyr

Gjør deg kjent med hvor beredskapsutstyret er plassert i forhold til den laben du skal gjennomføre ditt arbeid. Kassene er plassert : 1.3. 5. og 8. etasje i lab bygget, på barneklinikken, og Kvinne klinikken. Kassen inneholder:

 • Ansiktsskjerm
 • Helmaske for beskyttelse mot gass og partikler.
 • Filtre til maske, 2stk
 • Brannskadeteppe
 • Vernebriller
 • Hørselvern
 • Gummistøvler, tåler syrer, kjemikalier etc. 2 par, Herre og Dame-størrelse
 • Hansker 4H, tåler de fleste kjemikalier
 • Absorbsjonsmatte for kjemikalier

Det er bruksanvisning i lokk på kassen.