Sikkerhet

Opphavsrett: Colourbox

Med fokus på sikkerhet settes de ansattes, studenters og gjesters interesser i sentrum. Systematisk HMS-arbeid skal sikre at helse og miljø ivaretas på en slik måte at risiko for farer og ulykker reduseres og at positive helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet blir vektlagt.

Det oppfordres til at alle grupper/enheter gjennomgår/risikovurderer sine arbeidsrutiner og skriver prosedyrer for å ivareta de ansattes sikkerhet  og kvalitet i arbeidet.

På et laboratorium kan det forekomme mange risikofaktorer, følgende tema er omtalt:

 

Se her for interne UiB retningslinjer for risikovurderinger.