SOP for strakstiltak og oppfølging av stikk og kutt skader ved fare for eksponering av biologiske faktorer

Denne SOPen innholder det du behøver å vite om hva du skal gjøre og hvem og hvor du skal henvende deg til hvis noen blir eksponert for en biologisk faktor.

 

Det er viktig at alle som arbeider på laboratorier har

  • kjennskap til rutiner ved stikk og kuttskader
  • vet hvor de finner permen med denne SOPen og tilhørende dokumenter.

lenke til SOPen:

K2. SOP for Oppfølging etter stikk- og kuttskader Versjon 3_17.01.24