1. Kildesortering

Kildesortering av forbruksmateriell, emballasje og farlig avfall:

For å ta vare på miljøet, oppfordres alle til å kildesortere.

 

Lokasjoner avfallsrom:

Barneklinikken:

Kvinneklinikken:

Laboratoriebygget: rom nummer:

Sentralblokken:

Se her for håndtering av farlig avfall.

 

Alt avfall kildesorteres etter gitte retningslinjer.

På avfallsrommene skal det være pappkartonger, ekstra bunner, røde plastposer, mulestreng og merkelapper. Pappkartongene bør for sikkerhetsskyld merkes med riktig merkelapp før de tas i bruk. Når de er ¾ fulle bør de lukkes og settes på avfallsrommet.

Tomme kjemikalieflaske, og flasker med kjemikalierester samt  dunker med kjemikalier skal deklareres. Deklarasjonsskjema skal fylles ut for hver enkelt flaske.

 

HUS har følgende kildesortering:

  • papir
  • papp
  • plast
  • isopor
  • glass

    Trykk for større utgave

  • restavfall