2. HMS-avvikssystemet: avvik, skader og ulykker

Hånd som blir bandasjert

Opphavsrett: Colourbox

 

Ansatte har plikt til å melde fra om uønskede hendelser som rammer personer, materiale og bygninger.

 

 

Lurer du på hva HMS-avvik er?

Det kan være:

    • brudd på HMS-retningslinjer og -prosedyrer

 

  • forhold som reduserer brannsikkerheten
  • tyveri eller hærverk
  • personskade som skjer på campus
  • uønskede hendelser på laboratoriet

 

HMS avvik person og system skal meldes via UiBhjelp

Velg melde avvik og deretter HMS-avvik,

 

 

  • QR kode for å melde inn HMS-avvik uten personskade

eller du  kan bruke QR-kodene ØR kode for å melde HMS-avvik med personskade

 

 

 

 

 

 

 

 

HMS avvik  Materiell skade og bygningsmessige forhold skal meldes via UiBhjelp

Velg melde avvik og deretter bygningsrelaterte behov.

Informasjon, Lydia:  Melding via Lydia gjelder kun for UiB-bygg og kan per i dag  ikke brukes vedskader på lokaler som UiB leier av Helse Bergen. Dette gjelder Laboratoriebygget, BUS, Sentralblokken og KK.  Avvik på disse byggene rapporteres direkte til Helse Bergen: 77100@helse-bergen.no med kopi til eiendomsavdelingen ved UiB post@eia.uib.no .

 

Lenker:

Se her for interne UiB retningslinjer.

Se her for mer informasjon om HMS-avvik.