2. Meldingsrutiner: avvik, skader og ulykker

Opphavsrett: Colourbox

 

Ansatte har plikt til å melde fra om uønskede hendelser som rammer personer, materiale og bygninger. Disse uønskede hendelsen kan være:

  • skader
  • nesten ulykker
  • ulykker

 

UiB har et eget avvikssystem som skal brukes når det er aktuelt.
HMS Avvik (person og system) skal meldes via HMS-portalen
Materiell skade og bygningsmessige forhold skal meldes via Lydia

Informasjon, Lydia:  Melding via Lydia gjelder kun for UiB-bygg og kan per i dag  ikke brukes vedskader på lokaler som UiB leier av Helse Bergen. Dette gjelder Laboratoriebygget, BUS, Sentralblokken og KK.  Avvik på disse byggene rapporteres direkte til Helse Bergen: 77100@helse-bergen.no med kopi til eiendomsavdelingen ved UiB post@eia.uib.no .

 

Lenker:

Se her for interne UiB retningslinjer.

Se her for mer informasjon om HMS-avvik.