4.1. Blod og blodprodukter

 

Alle har rett på:

Opphavsrett: Colourbox

  • Grundig innføring og opplæring i eksponeringsrisiko, sterilteknikk og arbeid med blodprodukter før arbeid kan utførers alene.
  • Tilbud om vaksinering mot hepatitt B.   Bedriftshelsetjenesten er behjelpelig med vaksinering.

Se her for kontakt informasjon til bedriftssykepleier.

Se her for mer informasjon om vaksinering ved UiB.

 

Risiko for smitteoverføring ved kontakt med kroppsvæsker

Risikoen for smitteoverføring henger sammen med graden av kontakt med blod eller andre kroppsvæsker. Det er ingen risiko for smitteoverføring ved kontakt med blod på uskadet hud. Stikkskader regnes som den vanligste form for smitteoverføring.

For smitteoverføring ved stikkskader på kontaminert kanyle er risikoen for

  • Hepatitt B 10 – 30%,
  • Hepatitt C 3-5%
  • HIV ca. 0,3%. I Norden er det aldri påvist overføring av HIV ved stikkskader.

I Norge er forekomsten av Hepatitt B og C størst blant injiserende stoffmisbrukere. Forekomsten av HIV-positive er størst blant personer fra Afrika og Sørøst-Asia. Det har vært en økning av smitte blant homoseksuelle de siste årene, mens for injiserende misbrukere er det liten nysmitte. Sjansen for at en pasient er smittet av Hepatitt B, C eller HIV vil derfor være lav, hvis han/hun ikke tilhører en av disse risikogruppene.

 

Se her for mer informasjon fra Folkehelseinstituttet.