6.2. Ioniserende og ikke-ioniserende stråling fra instrumenter

 

Elektronmikroskop Opphavsrett: MIC, UiB

Eksempler på strålekilder:

 • Elektronmikroskop
 • Medisinsk MR
 • Laser (fareklasse 3B og 4)
 • Røntgenapparater
 • Ultrafiolett lys, bølgelengde under 280 nm

 

For å tilfredsstille Krav til sikkert arbeid, må det være fokus på:

 • Sikker bruk av strålekilder.
 • å redusere mulig eksponering fra strålekilder.
 • å redusere bruk av ioniserende stråling.
 • å forebygge eventuelle utslipp av miljøskadelige strålekilder.

 

Følgende dokumentasjon bør være tilgjengelig for hver type instrument / forsøk:

 • Risikovurdering
 • Prosedyrer (SOP)
 • Registrering av bruk
 • Journalføring

 

 

Se her for mer informasjon.