7. Arbeid med gass

 

 

De laboratoriene som har installert gassrør er merket med gule skilter for gass under trykk. Rørene for de forskjellige gassene er festet i tak/vegg og er godt merket.

 

Det varierer hvilken type gass de forskjellige laboratoriene har tilgang til.

Laboratoriebygget har tilgang til følgende gasser:

  • Argon
  • Karbondioksid
  • Nitrogen
  • Metan
  • Oksygen

 

Husk at:

  • Gassregulatoren må stilles inn  på korrekt trykk i forhold til det instrumentet gassen skal kobles til.
  • Gassrør og trykkmålere kontrolleres av teknisk avdeling ved HuS.
  • Gassflasker må sikres mot fall.

 

Se her for Instruks for arbeidsplasser med risiko for oksygenfortrengning eller forhøyet nivå av karbondioksid

Se her for mer informasjon om arbeid med gass.