3. Elektronisk datablad- og eksponeringsregister

EcoOnline

Alle kjemikalier skal registreres i EcoOnline, hver forskningsgruppe eller enhet har sitt eget lokale register.

Dette elektroniske databladregisteret skal inneholde datablader for de kjemikaliene som hver forskningsgruppe eller enhet bruker og kjøper. Mange velger å kun bruke dette registeret og har ikke tilgjengelig papirutgaver av databladene. Det er derfor viktig at alle får informasjon om  hvordan en bruker EcoOnline.

Her finner du mer informasjon om stoffkartoteket og link til pålogging.

Du kan enten logge deg inn på EcoOnline via Feide pålogging (benytt vanlig UiB pålogging) eller som fellesbruker.

Tilgang tildeles av EcoOnline administrator for den enkelte forskningsgruppe/enhet.

 

Superbruker: Trenger du ekstra hjelp kan du kontakte :

 

HUS/UiB areal: UiB ansatte som arbeider på sykehuslaboratorier, skal ha fullstendig tilgang til datablader og risikovurdering der de arbeider. UiB-ansatte skal være kjent med risikovurderingen som har blitt gjort på det enkelte kjemikalie de arbeider med. De må gis lesetilgang til EcoOnline-arkivet for laboratoriet de arbeider på, selv om dette ligger under Helse-Vest. På samme måte skal Helse-Vest ansatte som arbeider på UiB-laboratorier ha tilsvarende lesetilgang og kjennskap til UiB-laboratoriets EcoOnline-arkiv.

 

EcoExposure

Arbeid med bla. følgende kjemikalier og biologiske faktorer krever registrering i eksponeringsregisteret:

  • Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier (Tilsvarer CLP H-setningene H340, H350 og H350i)
  • Ioniserende stråling
  • Biologiske faktorer (smitterisikogruppe 3 og 4)
  • Bly/blyforbindelser

De som arbeider med disse substansene, er selv ansvarlig for å registrere bruken.

 

Lenker:

Se her for informasjon om eksponeringsregisteret og pålogging.

Se her for interne UiB retningslinjer.