Prosedyre: Fylling og tømming av nitrogentank. 5. etasje.

Flytende nitrogen bestilles hos Praxair (Basware)

tlf. 905 28 256

Varenr. 102804

Kundenr BFL : 195670

 

 • Tanken kjøres ned med heis vest og plasseres i Varemottak 1M.
 • Tanken fylles og kjøres alene opp med heis og er merket med lapp « Jeg reiser alene »
 • En person står i 5 etg. og tar imot.
 • Tanken plasseres på gangen utenfor kjølerom.

 

 • Tykke vernehansker og ansiktsskjerm skal benyttes.
 • Slangen for tapping skrues på med skiftenøkkel på ventil nr 1
 • Nitrogen tankene med celler trilles ut fra kjølerommet.
 • Lokket på tanken løftes av.
 • Slangen plasserres ned i tanken, et stykke over nitrogen-nivået.
 • Kranen på ventil nr. 1 åpnes forsiktig mens en holder med hansker på slangen.
 • Ventilen skal ikke åpnes helt. Mål med linjal underveis til ønsket nivå et nådd.
 • Ventilen lukkes og slangen løftes opp fra tanken.
 • Lokket settes på tanken og tanken kjøres inn på kjølerommet.

 

Tanken tømmes for gass slik at trykket er på 0, f.eks inne på støyrommet og ved bruk av hørselvern.

Ventilen skal være åpen slik at trykk ikke bygges opp

Trykksatte cryobeholdere skal kontrollere hver 2. år og resertifiseres hvert 5. år hos Praxair

 

GENERELT

Flytende nitrogen har et smeltepunkt på – 210 grader Celsius og et kokepunkt på -196 grader Celsius og kan forårsake alvorlige frostskader ved hudkontakt.
Ved kontakt med luft vil derfor oksygen kondenseres og bli anriket i det flytende nitrogenet. Beholdere skal derfor ikke stå i kontakt med luft over lengre tid. Ved arbeid med flytende nitrogen er den ofte eksponert til romtemperatur, og temperaturgradienten vil da være stor og muligheten for både nitrogensprut og eksplosjon er stor. For å unngå skade på deg selv og medarbeidere er det viktig å være klar over både hva slags verneutstyr du skal bruke og hvilke type beholdere som er egnet til å transportere nitrogen på. 
1 liter flytende nitrogen vil utgjøre 706 liter i gassform og flytende nitrogen som går over i gassform vil derfor føre til at oksygeninnholdet i luften synker. Arbeid med flytende nitrogen skal derfor forgå i store, godt ventilerte rom. Unngå små lukkede rom (kjølerom, heis etc). 
Opplæring i henting av nitrogen fra hovedtank skal gis av trenede medarbeidere. Kontakt HMS- koordinator hvis det er usikkerhet om hvor en skal henvende seg.

Marianne 07.11.18