Hjem

 

Velkommen til HMS-håndbokens prosedyrer!

 

Her finner du Informasjon, krav og retningslinjer for systematisk HMS-arbeid. Håndboken er delt inn i 4 hovedområder som omhandler:

  • Generell informasjon som går på tvers av risikoområde
  • Informasjon om helse
  • Informasjon om miljø
  • informasjon om sikkerhetsforebyggende tiltak

Det oppfordres til at alle forskningsgrupper og plattformer lager sin egen HMS-prosedyrehåndbok hvor risikovurdering av arbeidsprosedyrer blant annet inngår. Prosedyrene lages på grunnlag av risikovurderingen hvor sikkerhet for ansatte, studenter, pasienter, besøkende  og miljøet er i fokus.

 

Se her for HMS-håndboken.

Se her for HMS-portalen ved UiB.

For kommentarer eller spørsmål til innhold, kontakt HMS-koordinator.