4. HMS-runde

Årlig HMS-runde (vernerunde)

Opphavsrett: Colourbox

Det skal gjennomføres en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet på samtlige av instituttets arealer minimum en gang hvert år.

Administrasjonssjef er ansvarlig for gjennomføringen og avtaler dette sammen med lokale verneombud.

De ansatte vil bli orientert om vernerunden på deres arbeidsplass i god tid før fastsatt tidspunkt.

Ved informasjon om vernerunden vil de ansatte:

  • få anledning til å korrigere tidspunktet
  • få tilsendt skjema for vernerunden som skal utfylles før vernerunden

 

Etter vernerunden vil:

  • tiltak bli iverksatt for å rette opp avvik og mangler.
  • vernerunden og tiltak dokumentert.

 

Se her for mer informasjon om HMS-runder.