4.3. Forsøksdyr

 

Risiko for smitteoverføring ved arbeid med forsøksdyr (mus og rotter)

Opphavsrett: Colourbox

Infeksiøse agnes kan overføres ved skade i hud, via luftveiene ved hjelp av aerosoler som kan oppstå ved for eksempel rengjøring av bur eller dyrenes egen aktivitet. Smitte kan også overføres ved operasjoner og disseksjoner.

Mulige eksponeringsfarer:

  • Utvikling av allergi mot forsøksdyrene
  • Zoonoser (infeksjonssykdommer som kan ligge latent hos dyret. Noen av disse kan være meget farlig for mennesker)
  • Injisering av agens som skulle vært injisert i forsøksdyret, for eksempel kreftceller, cytostatika, annen form for behandling).

 

Vaksinering:

Alle som kommer I kontakt med forskøksdyr må vaksineres mot tetanus (stivkrampe).

Se her for mer informasjon om vaksinering.

 

Se her for mer informasjon om smitte.

Se her for mer informasjon om dyreforsøk.