4.5. Patogene mikroorganismer

 

Alle har rett på:

  • grundig innføring og opplæring i sterilteknikk og arbeid med cellekulturer og mikroorganismer før arbeid kan utførers alene.
  • tilbud om vaksinering når denne finnes.

Arbeidet bør risikovurderes og ekstra sikkerhetstiltak implementeres hvis det ansees nødvendig.

 

Risiko for smitteoverføring ved arbeid med human patogene bakterier og virus

Smitteoverføring ved stikk og kuttskader ved direkte eksponering av bakterier og virus anses som høy.

Eksponeringsfare er avhengig av type patogen og dette må evalueres for hver type.