Helse

Bedriftshelsetjenesten-

Helsesjekk og vaksinasjon

Opphavsrett: Colourbox

Bedriftshelsetjenesten utfører helsesjekk for ansatte og studenter som utsettes for risikofaktorer som:

  • biologiske faktorer
  • forsøksdyr
  • farlige kjemikalier
  • radioaktive isotoper

Arbeid med blod og blodprodukter krever tilbud om vaksinering mot hepatitt B.

Arbeid med dyr krever vaksinering mot tetanus (stivkrampe).

En helsesjekk bør bli utført før en starter med dyrearbeid, og så snart som mulig ved arbeid med pasient materialet. Det er de ansattes ansvar i sammen med linjeleder at helsesjekk og eventuell vaksinasjon blir utført.

 

Ta også kontakt med bedriftshelsetjenesten hvis du har symptomer relatert til utførelse av arbeid, inneklima eller har behov for databriller.

 

Se her for mer informasjon om helsetjenesten.

Se her for kontaktinformasjon.

 

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Formålet med et inkluderende arbeidsliv er å redusere sykefravær, øke antall ansatte med redusert arbeidsevne og øke gjennomsnittlig pensjonsalder.

For mer informasjon ta kontakt med din nærmeste leder eller administrasjonssjef.

Se her for mer informasjon om IA.

 

Graviditet og arbeidsmiljø

 

Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning ved å sørge for nødvendig tilrettelegging, eventuelt omplassering.

Søknad om tilrettelegging:  Se her for skjema om tilrettelegging ved graviditet.

 

Dersom du planlegger et svangerskap, eller er gravid, vurder da arbeidet ditt/ forsøkene dine. Ta det opp med din leder så raskt som mulig.

Vurder, sammen med din leder, om du for en periode bør endre på arbeid med eventuelt isotoper, cytostatika eller andre kjemikalier som kan være skadelige for fosteret og som en kan føle det utrygt å jobbe med. Muligens kan andre medarbeidere utføre mer risikofylte oppgaver for deg i en periode.

 

Nyttige lenker:

Se her for mer informasjon fra arbeidstilsynet om ”Graviditet og arbeidsmiljø” .

Se her for mer informasjon fra bedriftshelsetjenesten, velg  «helse».

Se her for skjema om tilrettelegging ved graviditet.

Se her for kontaktinformasjon til bedriftshelsetjenesten.