4.2. Cellelinjer

 

Alle har rett på

  • Informasjon om eksponeringsfare og opplæring i personlig vernetiltak
  • Grundig innføring og opplæring i sterilteknikk og arbeid med cellekulturer før arbeid kan utførers alene.

Opphavsrett: Colourbox

 

Risiko for smitteoverføring ved arbeid med cellelinjer

Den største faren for eksponering ved arbeid med cellelinjer er forekomst av sykdomsfremkallendeagens. Kommersielt tilgjengelige cellelinjer er testet for et spekter av potensielle sykdomsfremkallende virus og bakterier. Cellelinjer som er infisert med agens som kan fremkalle moderate sykdommer er merket med et høyrere risikonivå (BSL 2). Leverandører av cellelinjer anbefaler at alle cellelinjer, selv om de er merket som BSL 1, blir behandlet som potensielt smittebærer på BSL 2 nivå, siden de ikke kan teste for alle typer virus og bakterier.

Jo nærmere genetisk likhet cellelinjen har med mennesket, jo høyere risiko er det for smitteoverføring. Dette skyldes slektskap til verten og de humane immunologiske responsfaktorene. Humane cellelinjer innebærer derfor størst risiko.  Andre faktorer som også spiller inn og som må vurderes er konsentrasjonen av celler og antall cellelinjer en er blitt eksponert for.

Risiko for smitteoverføring av celler utviklet fra humane eller andre dyrearter regnes som minimal.

https://www.lgcstandards-atcc.org/Global/FAQs/2/6/Biosafety%20level%20for%20ATCC%20cultures-9.aspx?geo_country=no