6. Etasjekontakter og brannansvarlige

 

Opphavsrett: Colourbox

Det er opprettet kontaktpersoner for de enkelte etasjene. Disse har fast arbeidsplass på laboratoriet og vil ha oversikt over metoder, bruk av utstyr m.m. som benyttes på det enkelte laboratorium.

 

Laboratoriebygget, etasje 9 Torunn Eide    e-post
Laboratoriebygget, etasje 8 Kari Helland Mortensen   e-post
Laboratoriebygget, etasje 7 Kari Helland Mortensen       e-post
Laboratoriebygget, etasje 6 Marie Hagen e-post
Laboratoriebygget, etasje 5 Kjerstin Jacobsen   e-post
Laboratoriebygget, etasje 3 Kristin Paulsen Rye   e-post
Laboratoriebygget, etasje 1M Beryl Leirvaag  e-post
BUS Anne Hammer Knudsen    e-post
Kvinneklinikken

 

Overlege Danielsens hus

Kadri Madissoo    e-post

 

Lise Østgaard Monsen  e-post

Opphavsrett Colourbox

Se her for oversikt over personer som er tildelt ansvar i forbindelse med brann og evakuering.