10.1 BUS

 

Opphavsrett: Colourbox

Branninnstruks / evakueringsplan:

1. Ved observasjon av brann eller røykutvikling:

  • Bruk manuell brannmelder (varsler stor alarm)
  • Gi kort melding til Sikkerhetsavdeling (55 97 22 22)
  • Vurderer innsats i forhold varsle, slokke, redde og rømme.
  • Start evakuering via skiltende rømningsveier
  • Evakueringsbrannansvarlig (bærer GUL VEST) fordeler oppgaver i henhold til situasjonen.

2. Talemeldinger

Liten alarm:

Talemelding: » Et automatisk varsel om brann blir undersøkt. Avvent nærmere beskjed».

 

Tiltak: «Brannansvarlige» sjekker om det er røykutvikling/ brann i etasjen.

Dersom det visuelt oppdages brann trykk på rød melder.

Øvrige ansatte avventer nærmere instruks

Dersom faren er over avspilles følgende talemelding: «Situasjonen er under kontroll. Vi beklager forstyrrelsen og alle er velkommen inn igjen».

 

Stor alarm:

Talemelding: «Det har brutt ut brann. Forlat bygningen gjennom nærmeste utgang eller

nødutgang. Bruk ikke heisen»

Tiltak: Brannansvarlige i de ulike etasjene fordeler oppgaver i henhold til situasjon og vurderer innsats i forhold varsle, slokke, redde og rømme

Ansatte har ansvar for at sine egne pasienter og besøkende forlater bygget via rømningsveiene til oppmøteplass.

I hver etasje er det oppsatt egen evakueringsplan som hver enkelt plikter å gjøre seg kjent med.

 

3.Oppmøteplasser

  • Utenfor inngangen til høyskolen (blokk1)
  • I hagen mellom blokk 1 og 2
  • Utenfor hovedinngangen, 1. etasje

VELG NÆRMESTE OPPMØTEPLASS UT FRA HVOR DU BEFINNER DEG.

 

4. Retur til arbeidsplassen etter evakuering

Returner til arbeidsplassen skal kun skje etter melding om dette via høytalere eller fra representanter fra sikkerhetsavdelingen.

Talemelding: «Situasjonen er under kontroll. Vi beklager forstyrrelsen og alle er velkommen inn igjen«.